SFT Poland start


Dziś podpisaliśmy papiery o utworzeniu Stowarzyszenia Students for a Free Tibet Poland. (W ogłoszeniu czego ubiegła nas Lhadon Tethong z Tibet Action Institute i Pema Yoko z SFT HQ na Facebooku!).

To ważny i długo oczekiwany moment.


Jesteśmy Polsko-Tybetańscy: wśród członków i członkiń założycieli są Tybetańczycy. Przedstawicielką została Sonam (drugim przedstawicielem, piszący te słowa Piotr) - do czasu pierwszego ogólnopolskiego spotkania SFT Poland, planowanego na lipiec.

Mamy plany na konkretne działania: już na luty (100 lecie niepodległości), marzec (rocznica powstania) i lipiec (Światowy Dzień Tybetu) - kiedy chcemy się spotkać razem - aktywiści (członkowie i członkinie SFT), Tybetańczycy. Wtedy też podejmiemy kolejne ważne decyzje o dalszych działaniach SFT Poland.

Mamy priorytety na ten rok: 100 lecie niepodległości - a więc 100 nowych członków/członkiń SFT Poland. Oraz Lhakar.

Jesteśmy częścią międzynarodowego ruch SFT: podpisaliśmy 'SFT Operations Agreement', chcemy działać wspólnie, wierząc, że skoordynowane i strategiczne działania mogą przynieść realną zmianę w szczególnie trudnym czasie dla Tybetu.

Dalsze kroki: około miesiąca zajmie nam proces zgłoszenia i innych formalności, dopiero wtedy będziemy mogli oficjalnie działać i przyjmować członków. Jednak nie ma co czekać, jeśli jesteście zaintersowani włączeniem się do SFT, dajcie znać: sft@sftpoland.org

Członkowie i członkinie założyciele:
Sonam, Piotr, Thinlay, Agnieszka, Adam, Hana, Bartosz, Tenzin

ps. jest nas więcej, nie wszyscy mogli być dzisiaj w Warszawie! Wiemy, że wkrótce będzie nas dużo więcej!