Ocalić Lhasę! List SFT do polskiego Ambasadora przy UNESCO

Kontynuujemy kampanię na rzecz zachowania przed chińską destrukcją Lhasy i jej najcenniejszych dla Tybetańczyków miejsc. Poniżej publikujemy nasz list do Ambasadora RP przy UNESCO oraz do polskich przedstawicieli biorących udział w 37. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Do akcji włączyła się też Ngawang Sandrol, była więźniarka polityczna (zwolniona i obecnie mieszkająca w USA), która apeluje o podpisywanie międzynarodowej petycji do Dyrektora UNESCO.
To wspaniałe miasto na Dachu Świata przetrwało 1500 lat. To nie tylko fizyczna stolica, ale również duchowe centrum dla buddystów tybetańskich. Stare miasto Lhasy było miejscem wielu protestów na rzecz wolności i jest symbolem tybetańskiego oporu przeciwko chińskiej okupacji. Kiedy miałam 13 lat, dołączył do pokojowego protestu w Lhasa na rzecz długiego życia Dalajlamy i niepodległości Tybetu. W wyniku tego spędziłam 11 lat w więzieniu.
Ale teraz boję się tego, że to święte miasto zostanie zniszczone, narażone na zagrożenia środowiska naturalnego i przymusowe eksmisje, aby zrobić miejsce dla centrum handlowego i parkingu.
- Ngałang Sandrol 
Włącz się w działania -potrzebujemy wsparcia aby nagłośnić i kontynuować kampanię! Jeśli chcesz działać na rzecz zachowania tybetańskiego dziedzictwa - skontaktuj się z nami: kontakt@sftpoland.org


List Students for a Free Tibet Poland do Stałego Przedstawiciela RP przy UNESCO

Warszawa, 5 czerwca 2013 r.

Pan Krzysztof Kocel
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny,
Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy UNESCO
Délégation permanente de la Pologne
Maison de l'UNESCO,
Bureau MS2.41, 1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15

Szanowny Panie Ambasadorze!

Piszę ten list w imieniu członków i członkiń organizacji zainteresowanej sytuacją w Tybecie, aby zwrócić Pana uwagę na pilną sprawę o wielkim znaczeniu dla Tybetańczyków i zwolenników Tybetu na całym świecie.

Obecnie w stolicy Tybetu, Lhasie, trwa przymusowa i niszczycielska modernizacja prowadzona przez rząd chiński. Szczególny niepokój budzi nieokiełznana eksplozja inwestycji budowlanych, która zagraża zespołowi świątynnemu wpisanemu na listę Światowego Dziedzictwa, w tym klasztorowi Jokhang w Lhasie, czyli jednej z najważniejszych świątyń w Tybecie.

Klasztor Jokhang i pobliska ulica Barkhor należą do najświętszych miejsc w całym kraju dla wszystkich Tybetańczyków. Zdobywczyni Międzynarodowej Nagrody za Odwagę Kobiet w roku 2013, Tsering Woeser, odwiedziła niedawno Lhasę i sporządziła dokładny raport w sprawie tego niepokojącego zjawiska (polskie tłumaczenie można przeczytać m.in. na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: http://www.hfhrpol.waw.pl/Tybet/raport.php?raport_id=2059)

Prawdopodobnie skontaktują się z Panem inne zaniepokojone osoby i organizacje, które wzywają Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego do nadania stosownego priorytetu misji Komitetu (WHC), która ma odwiedzić Lhasę i ocenić stopień zniszczeń- zarówno obecnych, jak i tych, które wystąpią, o ile rząd chiński nie ograniczy projektów budowlanych. O ile mi wiadomo, ostatnia misja Komitetu była obecna w Lhasie w 2005 roku. Wtedy właśnie jej uczestnicy wyrazili zaniepokojenie „niekontrolowanym rozwojem przestrzeni miejskiej i postępującą rozbudową obiektów turystycznych” oraz „niekorzystnym wpływem projektów mających na celu ożywienie miasta na ochronę tradycyjnej tkanki miejskiej historycznego centrum stolicy ”.

Dlatego niniejszym zwracamy się z gorącym apelem do Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturalnego o umieszczenie starego miasta w Lhasie  na światowej liście zagrożonych zabytków podczas nadchodzącego 37. posiedzenia Komitetu. Wznoszenie centrów handlowych, przymusowe wysiedlenia mieszkańców i niszczenie ważnych zabytków wokół tych obszarów stanowią śmiertelne zagrożenie dla tego miejsca o wielkim znaczeniu historycznym zarówno dla mieszkańców Tybetu, jak i całego świata.

Jednocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność Komitetowi ds. Światowego Dziedzictwa Kulturalnego za włączenie Lhasy na listę Dziedzictwa Światowego i proszę o wystąpienie w obronie Lhasy i o pomoc w powstrzymaniu prowadzonych tam niszczycielskich działań, które uderzą we wszystkich Tybetańczyków, buddystów oraz rzesze turystów co roku odwiedzających stolicę Tybetu.

List Students for a Free Tibet Poland do polskich uczestników 37. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO