Urodziny Dalajlamy w Galerii Tybetańskiej

fot. Czarli Bajka
W miniony weekend Fundacja Klamra  wspólnie z Fundacją Inna Przestrzeń oraz Students for a Free Tibet zorganizowała w Galerii Tybetańskiej warsztaty zaangażowanego graffiti. W wyniku warsztatów kolejny filar niedaleko Ronda Wolnego Tybetu został ozdobiony muralem. Warsztaty przeprowadził Darek Paczkowski z grupy 3fala.art.pl. O warsztatach opowiada członkini Students for a Free Tibet Poland Marysia Strzemieczna.

Nieprzypadkowo nasze warsztaty zaczęły się 6 lipca – był to dzień 78 urodzin Dalajlamy. Tak więc niejako w prezencie dla Dalajlamy i jego narodu, poświęciliśmy ten weekend na stworzenie nowego graffiti w Galerii Tybetańskiej. Warsztaty prowadził Darek Paczkowski – streetart’owiec, od 26 lat zaangażowany w akcje społeczne. Choć dla większości uczestników była to pierwsze okazja do spróbowania się w tego rodzaju twórczości, Darek okazał nam dużo zaufania i od początku na poważnie uczestniczyliśmy w tworzeniu murala.  Przy okazji nauczyliśmy się wielu praktycznych umiejętności związanych z przygotowywaniem szablonu i malowaniem za jego pomocą. Mogliśmy też dowiedzieć się o ogólnoświatowych i polskich akcjach na rzecz Tybetu.

Poza tym wycinanie szablonów to nie tylko czynność ćwicząca cierpliwość i staranność, ale także doskonała okazja do rozmów z innymi uczestnikami warsztatów – można pogadać o podróżach, buddyzmie i ciekawych akcjach które się dzieją w Warszawie...

Mural, który namalowaliśmy, przedstawia znane osoby szczególnie zaangażowane w działania na rzecz Tybetu – chińskiego artystę Ai Weiwei, piosenkarkę Bjork, arcybiskupa Desmonda Tutu, aktora Richarda Gere’a oraz zespół Beastie Boys. Postacie te są wpisane w kształt nawiązujący do flagi Tybetu. Możecie go obejrzeć i sami ocenić, ile się nauczyliśmy w czasie tego weekendu – nasze graffiti widać doskonale, gdy przejeżdża się ulicą Wolską w kierunku centrum. Jednak warto wysiąść przy Rondzie Tybetu – możecie wtedy nie tylko z bliska obejrzeć nasze dzieło, ale obejrzeć także inne prace w Galerii Tybetańskiej.

Chcesz brać udział w kolejnych warsztatach? Chcesz działać razem z nami? Dołącz do SFT Poland!

[English]

Last weekend Foundation Klamra with the Other Space Foundation and Students for a Free Tibet organized a workshop of Street Art at the open-air Tibetan Gallery in Warsaw near Free Tibet Roundabout. Workshops were led by Darek Paczkowski, member of 3fala.art.pl group. About the workshop tells one of the participant, Marysia Strzemieczna, who is a member of Students for a Free Tibet Poland.

It was not a coincidence that our workshop began 6th of July in the Dalai Lama's 78 birthday. So in a birthdays gift to the Dalai Lama and his people, we have spend this weekend for creation a new graffiti in the Tibetan Gallery. Workshops were led by Darek Paczkowski - who has been engaged in street art relates with social issues for 26 years. Although for the most of people who came to participate in workshops, it was the first chance of doing graffiti, Darek has shown us a lot of trust, and from the beginning we fully participated in the creation of mural. Of course we have learned a lot of practical skills associated with the preparation and using the template. We could also learn about global and Polish campaigns for Tibet.
Making template is a great school of patience and diligence but also a good opportunity to chat with other participants in the workshop - you can talk about traveling, Buddhism and interesting actions that are done in Warsaw ...

Mural, which we made, shows famous people particularly involved in Tibet issue - Chinese artist Ai Weiwei, singer Bjork, Archbishop Desmond Tutu, actor Richard Gere and the Beastie Boys. The whole shape of mural is referring to the flag of Tibet. If you will be in Warsaw, you can see it and estimate how much we have learned during this weekend. And when you will be there don't forget to see also other wonderful graffiti in the Tibetan Gallery!