Reakcja ruchu na rzecz Tybetu na UPR Chin

Wczoraj w Genewie miało miejsc jedno z ważniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o kwestię przestrzegania praw człowieka przez Chiny – dokonywany raz na cztery lata Powszechny Przegląd Okresowy, dość nowy mechanizm zreformowanej Rady Praw Człowieka, mający zwiększyć skuteczność międzynarodowej ochrony praw jednostki.

W ramach "środy z prawami człowieka" w portalu NaTemat, opublikowaliśmy bezpośrednie reakcje ekspertów i ekspertek ds. Tybetu i Chin na wydarzenie w Genewie. Zobacz pełen tekst: Trzynaście ważnych głosów za prawami człowieka

Zobacz też odpowiedź MSZ na interpelację poselską w sprawie UPR, nad którą pracowaliśmy!

Obowiązuje wersja wygłoszona

Powszechny Przegląd Okresowy (UPR) Chińskiej Republiki Ludowej 
Stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej
22 października 2013 r., Genewa

Panie Przewodniczący,

Polska pragnie podziękować delegacji Chińskiej Republiki Ludowej za wszechstronny raport krajowy i zaangażowanie w proces UPR.

Polska dostrzega ciągłe starania Chińskiej Republiki Ludowej w kierunku poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka, szczególnie jeśli chodzi o wybrane prawa gospodarcze, społeczne i kulturowe.
Jednocześnie pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie doniesieniami świadczącymi o pogarszającej się sytuacji w kwestii wolności środków przekazu i uczelni wyższych, o czym świadczą na przykład aresztowania, pobicia i nękanie dziennikarzy, szczególnie w należącym do Chin Hongkongu. Dlatego rekomendujemy, aby Chiny zniosły wszelkie nieuzasadnione ograniczenia wolności wyrażania opinii, szczególnie w stosunku do środków masowego przekazu.

W opinii Polski bezpieczeństwo dziennikarzy stanowi jeden z podstawowych warunków ochrony praw człowieka. Polska odnotowuje również obawy zasygnalizowane przez specjalnego sprawozdawcę ONZ dotyczące aresztowań, przetrzymywania i zastraszania obrońców praw człowieka w Chinach. Wobec powyższego rekomendujemy, aby Chiny zapewniły prowadzenie stosownych dochodzeń we wszystkich przypadkach ataków na dziennikarzy, pracowników mediów i obrońców praw człowieka.

Polska odnotowała wspólny komunikat dotyczący ośmiu procedur specjalnych przesłany w 2012 r. i poświęcony między innymi domniemanym, systematycznym próbom naruszania wolności religii, kultury i wyrażania opinii należnego całej buddyjskiej społeczności tybetańskiej. Polska rekomenduje, aby ChRL podjęła niezbędne kroki w kierunku zapewnienia pełnego poszanowania i ochrony praw do wolności wyznania, kultury i wyrażania opinii we wszystkich jednostkach administracyjnych Chin.

tłum. Piotr Rypalski