Tybetańska debata: autonomia czy niepodległość?

Nawiązaliśmy współpracę z nowym portalem Orientalem.pl zamieszczającym wiele ciekawych tekstów nt. aktualnych spraw związanych z Azją, m.in. Tybetem i Chinami. Zapraszamy do zapoznania się z tłumaczeniem tekstu poświęconego trwającej wewnątrz tybetańskiej diaspory debacie dotyczącej kwestii niepodległości. Tekst przetłumaczyła nasza członkini Jagoda, polecamy także pozostałe jej wpisy na portalu!

Niepodległość czy autonomia? Tak brzmi obecnie kluczowe dla tybetańskiego społeczeństwa pytanie. Miniony rok 2013 przyniósł parę wskazówek, które pozwalają nakreślić ogólny kierunek rozwoju Tybetu i jego demokracji - zobacz więcej!