Losar Tashi Delek!

Z okazji Tybetańskiego Nowego Roku, specjalne życzenia od Sonam, Przedstawicielki SFT Poland:
Po pierwsze Tashi Delek wszystkim przyjaciołom! Nowych sekund, nowych minut, nowych godzin, nowych dni, nowych tygodni, nowych miesięcy, nowego roku, nowego myślenia, nowej nadziei, nowych planów. Życzę wszystkim przyjaciołom wielu sukcesów w tym nowym 2014 roku, długiego życia, zdrowia. Ślę życzenia wolności dla Narodu Tybetańskiego w tym, oby szczęśliwszym, Nowym Roku.
Sonam
W tą niedzielę wypada Losar – Tybetański Nowy Rok, zgodnie z tybetańskim kalendarzem księżycowym, pierwszy dzień Roku Drewnianego Konia 2141. Całe SFT życzy Wam i waszym najbliższym Losar Tashi Delek, pomyślne życzenia na Nowy Rok!

Tybetańczycy, wraz z wielką rodziną przyjaciół czujemy, że sprawa Tybetu znajduje się a rozdrożu. W ubiegłym roku Tybetańczycy w Tybecie podejmowali bezprecedensowe działania domagając się wolności. Od aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa takich jak odmowa zawieszania chińskich flag, do samospaleń – symbolu krańcowego sprzeciwu wobec drastyczności naruszeń praw człowieka przez chiński rząd w Tybecie.

Mając w pamięci to poświęcenie, świętujemy jednocześnie siłę i niezwykłą moc tkwiącą w ludziach Tybetu. Patrzymy z nadzieją w przyszłość – z wzmocnionym postanowieniem wypełnienia naszej misji na rzecz Wolnego Tybetu!

Losar to także czas na nowe początki i wielkie osiągnięcia. Mamy nadzieję, że będziecie kontynuować Wasze wsparcie, aby SFT mogło przyczynić się do lepszej przyszłości Tybetu, poprzez wspieranie naszych działań na rzecz wzmacniania, szkolenia młodych Tybetanek i Tybetańczyków, aktywistek i aktywistów na rzecz lepszego, wolnego, pozbawionego przemocy świata!