Nowy Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka nie zapomniał o Tybecie

fot. United Nations Human Rights
(Nowy York, 16.10.2014) Students for a Free Tibet (SFT) z zadowoleniem przyjęło wiadomość, że Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka zamierza szukać możliwości przyjazdu do Tybetu i wzywa swoich współpracowników do intensywniejszego poruszania kwestii tego kraju w relacjach z rządem chińskim.

Podczas pierwszej konferencji prasowej od czasu objęcia urzędu sześć tygodni temu, Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka, Zeid Ra'ad Al Hussein, oświadczył, że pragnie udać się do Tybetu i prowadzi rozmowy z władzami chińskimi na temat przygotowań do takiej wizyty.„Po zakończeniu Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR) Chiny przyjęły zalecenie dotyczące ułatwienia przyjazdu Wysokiego Komisarza do Tybetu. Zatem obecnie rozmawiamy na ten temat z władzami chińskimi” - oświadczył Zeid.

Tenzin Dolkar, dyrektorka Students for a Free Tibet, powiedziała: „Oświadczenie Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka na temat planowanej wizyty w Tybecie na tak wczesnym etapie urzędowania jasno świadczy o tym, że jego urząd będzie poświęcał sprawie Tybetu tak niezbędną uwagę. Zaledwie w zeszłym miesiącu w Tybecie doszło do dwóch nowych samospaleń, a następnie do zaostrzenia represji i aktów przemocy ze strony rządu chińskiego. Będziemy w dwójnasób kontynuować nasze wysiłki, aby podkreślać odpowiedzialność Chin za zbrodnie w Tybecie. Dołożymy także wszelkich starań, aby wizyta Wysokiego Komisarza w Kraju Śniegów doszła do skutku”. 

W marcu 2014, podczas końcowej sesji dot. przyjęcia zaleceń 2. Powszechnego Przeglądu Okresowego przeprowadzanego przez Radę Praw Człowieka ONZ, Chiny przyjęły zalecenie Szwajcarii w sprawie „ułatwienie wizyty Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka i osób upoważnionych w ramach procedur specjalnych w Chinach oraz na terenach tybetańskich”. Tym razem aż 11 państw wysunęło zalecenia dotyczące Tybetu, co oznacza blisko trzykrotny wzrost liczby rekomendacji związanych bezpośrednio z Tybetem w porównaniu do poprzedniego Przeglądu. Spośród tych 11 zaleceń Chiny przyjęły zaledwie jedno, o czym nie omieszkał przypomnieć dziś rano Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka, Zeid Ra'ad Al Hussein. 

Students for a Free Tibet od dwóch lat wspiera sprawę Tybetu na forum ONZ w ramach Tibet Advocacy Coalition. Podczas Powszechnego Przeglądu Okresowego praw człowieka w Chinach przedstawiciele Tibet Advocacy Coalition wielokrotnie odwiedzali Genewę, aby na bieżąco informować dyplomatów o sytuacji w Tybecie i zachęcać ich do poruszania kwestii tego kraju na forum Przeglądu.