WAŻNA SPRAWA napisz do europarlamentarzystów

WAŻNA SPRAWA: zachęcamy europosłów i europosłanki do dołączenia do Intergrupy Tybetańskiej w PE!

W związku z tym, że Parlament Europejski wzbogacił się o nowych posłów i posłanki, najwyższy czas, aby ustanowić Intergrupę ds. Tybetu (Tibet Intergroup) - do tego celu potrzebnych jest 100 podpisów, a termin ich złożenia upływa 22 października. Przekonajmy Członków/Członkinie Parlamentu Europejskiego, by dołączyli do tej szczytnej idei.

Poniżej znajdziesz listę eurodeputowanych i przykładową treść listu!


Bez tych 100 podpisów Grupa ds. Tybetu nie będzie miała szans na ponowne zaistnienie, co z kolei byłoby oznaką zwycięstwa Chin!

Unia Europejska odgrywa ważną rolę w wspieraniu Tybetu na forach międzynarodowych. W czasie gdy władze Chin prześladują poszczególne państwa za wyrażanie poparcia dla Tybetu, cała Unia Europejska jest wystarczająco duża, by wyrażać poparcie dla Tybetańczyków i praw człowieka.

Intergrupa będzie mogła kontynuować swoje działania, jeśli wystarczająco dużo posłów i posłanek zapisze się do niej do dnia 22 października. Prosimy o pisanie do eurodeputowanych z prośbą o przyłączenie się do Intergrupy ds. Tybetu!

Listę adresów eurodeputowanych z polskich znajdziesz poniżej, szczegółowe kontakty na stronie: www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html?country=PL

michal.boni@europarl.europa.eu
jerzy.buzek@europarl.europa.eu [już dołączył, możesz wysłać podziękowanie za wsparcie dla Tybetu!]
ryszard.czarnecki@europarl.europa.eu
andrzej.duda@europarl.europa.eu
anna.fotyga@europarl.europa.eu
lidiajoanna.geringerdeoedenberg@europarl.europa.eu [już dołączyła, możesz wysłać podziękowanie za wsparcie dla Tybetu!]
adam.gierek@europarl.europa.eu
beata.gosiewska@europarl.europa.eu
marekjozef.grobarczyk@europarl.europa.eu
andrzej.grzyb@europarl.europa.eu
krzysztof.hetman@europarl.europa.eu
danuta.huebner@europarl.europa.eu
robertjaroslaw.iwaszkiewicz@europarl.europa.eu
dawid.jackiewicz@europarl.europa.eu
danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu
marek.jurek@europarl.europa.eu
jaroslaw.kalinowski@europarl.europa.eu
karol.karski@europarl.europa.eu
janusz.korwin-mikke@europarl.europa.eu
agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu
zdzislaw.krasnodebski@europarl.europa.eu
barbara.kudrycka@europarl.europa.eu
zbigniew.kuzmiuk@europarl.europa.eu
janusz.lewandowski@europarl.europa.eu
boguslaw.liberadzki@europarl.europa.eu
elzbieta.lukacijewska@europarl.europa.eu
krystyna.lybacka@europarl.europa.eu
michal.marusik@europarl.europa.eu
jan.olbrycht@europarl.europa.eu
stanislaw.ozog@europarl.europa.eu
boleslaw.piecha@europarl.europa.eu
miroslaw.piotrowski@europarl.europa.eu
julia.pitera@europarl.europa.eu
marek.plura@europarl.europa.eu
tomasz.poreba@europarl.europa.eu
dariusz.rosati@europarl.europa.eu
jacek.saryusz-wolski@europarl.europa.eu
czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
adam.szejnfeld@europarl.europa.eu
roza.thun@europarl.europa.eu [już dołączyła, możesz wysłać podziękowanie za wsparcie dla Tybetu!]
kazimierzmichal.ujazdowski@europarl.europa.eu
jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu [już dołączył, możesz wysłać podziękowanie za wsparcie dla Tybetu!]
bogdan.wenta@europarl.europa.eu
jadwiga.wisniewska@europarl.europa.eu
janusz.wojciechowski@europarl.europa.eu
bogdan.zdrojewski@europarl.europa.eu
janusz.zemke@europarl.europa.eu
stanislawjozef.zoltek@europarl.europa.eu
tadeusz.zwiefka@europarl.europa.eu
Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Poseł
W związku z rozpoczętą kadencją nowego Parlamentu, piszę do Pani / Pana aby prosić o poparcie w sprawie ponownego ustanowienia na forum Parlamentu Europejskiego Grupy ds. Tybetu (Tibet Intergroup); została ona założona w 1989 roku i przez minione 25 lat była jedną z podstawowych jednostek wsparcia dla Tybetu w obrębie UE.
Obecne czasy są krytyczne dla Tybetu - Tybetańczycy doświadczają licznych represji, są świadkami coraz to większej militaryzacji, kontroli nad swoimi aktywnościami, wyroków i aresztowań oraz utrudnionego dostępu do informacji. W odpowiedzi na niekorzystną sytuację, od 2009 Tybetańczycy rozpoczęli czarną serię samospaleń - na dzień dzisiejszy ponad 130 osób wybrało taką formę protestu przeciwko chińskiej polityce.
Dotychczasowi członkowie Grupy ds. Tybetu odnieśli znaczące sukcesy w zakresie podnoszenia świadomości na temat kwestii tybetańskiej oraz walki na rzecz praw człowieka i wolności cywilnych Tybetańczyków. Potępiano także postępującą militaryzację Wyżyny Tybetańskiej oraz grabież surowców naturalnych, wzywając jednocześnie Chiny to dialogu z przedstawicielami Jego Świątobliwości Dalajlamy. 
Dzięki poparciu idei powołania Grupy ds. Tybetu, promuje Pan/Pani wartości, na których została zbudowana Unia Europejska - szacunek dla godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, prawa człowieka, wymiar sprawiedliwości - a także przyczynia się Pan/Pani do znalezienia pokojowego rozwiązania dla Tybetu. Dlatego proszę Pana/Panią o kontakt z Posłem Thomasem Mannem w sprawie ponownego utworzenia Grupy - tylko wówczas, gdy liczba takich podpisów osiągnie 100, Grupa ds. Tybetu będzie miała szanse powstać i kontynuować swoją niezwykle istotną działalność.
Z góry serdecznie dziękuję za Pana/Pani wsparcie i wyrozumiałość.
TWÓJ PODPIS