Q&A

(pytania & odpowiedzi)

Czy nie będąc studentem można włączyć się w działania SFT Poland?
Oczywiście! Ruch Students for a Free Tibet powstał dzięki zaangażowaniu studentów, z przekonania o konieczności stworzenia platformy działań na rzecz Tybetu dla młodych ludzi. Naszym celem jest włączenie studentów w działania podobne, w jakie angażują się młodzi ludzie na całym świecie. SFT Poland tworzą ludzie młodzi duchem, niekoniecznie studenci, nie stawiamy granic wiekowych, uznając że każdy może zrobić coś dla Tybetu. Zatem nawet jeśli nie jesteś studentem/studentką, dołącz do nas!

Czemu SFT opowiada się za niepodległością Tybetu, skoro Dalajlama zabiega o autonomię?
Jesteśmy przekonani że różnorodność wzmacnia międzynarodowy ruch na rzecz Tybetu. 60 lat chińskiej okupacji i polityki asymilacji przyniosło śmierć wielu Tybetańczykom, którzy walczyli za wolność swojego kraju. Wszystko wskazuje że polityka Chin zmierza do całkowitego zniszczenia tybetańskiej tożsamości narodowej. Jednak nie zginął tybetański duch przywiązania do wolności, niezależności - wyrażany zarówno w Tybecie jak i na uchodźstwie. Uważamy, że szczególnie historia Polski i naszej walki o wolność i niepodległość, nakłada obowiązek mówienia o okupacji, zniewoleniu i drodze do pełnej wolności. Ponadto chińskie władze wykorzystują obecnie olbrzymi aparat propagandy aby zmienić historię i przekonać świat, że Tybet nigdy nie był niepodległy. Sprzeciwiamy się fałszowaniu historii. W przeszłości również sam Dalajlama pozytywnie wyrażał się na temat osiągnięć Students for a Free Tibet w działania bez stosowania przemocy.


Czy potrzebna jest kolejna organizacja działająca na rzecz Tybetu w Polsce?
SFT Poland jest obecnie jedyną polską organizacją otwartą włączanie się osób zainteresowane działaniami na rzecz  wsparcia dla politycznego rozwiązana konfliktu w Tybecie działająca wspólnie z międzynarodowym ruchem SFT. Istnieją organizacje które zajmują się dostarczaniem informacji, prowadzeniem kampanii na rzecz praw człowieka czy też pomocą humanitarną dla Tybetańczyków. Każde działanie jest cenne, my wierzymy że zaangażowanie młodych ludzi w pokojowe kampanie okazujące solidarność z Tybetańczykami są niezwykle istotne w obecnej sytuacji Tybetu.

Istnieją już inicjatywy o podobnych nazwach, jak Students for a Free Tibet Poland ma się do nich?
Naszym celem jest zrzeszanie osób zainteresowanych skoordynowanymi działaniami na rzecz Tybetu podejmowanymi poziomie międzynarodowym, dla tego współpracujemy z międzynarodowym ruchem SFT i dla odróżnienia od innych inicjatyw przyjęliśmy nazwę w języku angielskim. Z założenia jest to organizacja oparta o oddziały. Na całym świecie istnieje ponad 650 oddziałów w ponad 30 państwach, najwięcej w USA i Indiach. Jeśli powstaną w Polsce kolejne - będziemy zadowoleni!

Sytuacja w Tybecie wydaje się beznadziejna, czy Wasze działania mają jakiś sens?
Pomimo tego trudnego rozdziału w historii Tybetu, jest wiele powodów aby mieć nadzieję o tybetańską przyszłość. Polecamy tekst Tendora, byłego Dyrektora Wykonawczego SFT wymieniający pięć najważniejszych powodów, dlaczego należy z nadzieją patrzeć na Tybet.